Zajęcia otwarte w Lejdis Studio Warszawa

1. Sprawdź grafik.
2. Wybierz coś dla siebie!
3. A następnie wypełnij formularz:

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres e-mail (wymagane)

Twój numer telefonu (wymagane)

Wybierz kartę:
Multisport PlusFitProfitOK SYSTEMKarnetJeszcze nie posiadam

Podaj datę i godzinę zajęć, na które chcesz się zapisać

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej ADO) jest: Drew Top Sport Elżbieta Zalewska ul. Kolejowa 47 lok. U 24 01-210 Warszawa, Polska, NIP: 7761034720, która jest właścicielem Lejdis Studio Warszawa - Kolejowa. Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Lejdis Studio.
2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
- imię i nazwisko
- mail
- numer telefonu
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kolejowa@lejdisstudio.com

UWAGA!

Masz kartę Multisport/FitProfit/OK System? Posiadacze karty Benefit Plus są zobowiązani do zapłaty kaucji w wysokości 50,00 (gotówka) podczas pierwszej wizyty. Kaucja jest zwrotna w chwili kiedy zadecydujesz o jej wycofaniu. Blokowana w chwili rezerwacji zajęć, braku przyjścia oraz braku odwołania na 24 h przed rozpoczęciem zajęć. Odwołanie zajęć w dniu zajęć zawsze skutkuje utratą kaucji. Jedne zajęcia dziennie, bez ograniczeń w miesiącu. Drugie zajęcia w ciągu dnia za dopłatą 15,00, jedne bez dopłat.

Posiadacze kart partnerskich mogą korzystać z wszystkich zajęć poza tymi które w nazwie posiadają KURS lub Kontynuacja Kursu ponieważ to zajęcia karnetowe a grupy zamknięte.